Menu Zavřeno

PROPOZICE - PROPOSITION

INTERLEAGUE 2021/2022

PROPOZICE

Počet týmů: 12

Hrací dny: Po domluvě s týmy

Hrací systém: 1.kolo – obsahuje 4 x triangl

Hrací čas: 2 x 30 minut (možnost hrát současně)

Hřiště: tráva – umělá tráva

Rozhodčí: zajistí domácí družstvo (min. 1 rozhodčí)

Rozestavení:

 • U12  – 8+1 ( 70 x 50 m) , míč vel. 4, branky 5×2 m
 • U13 – 10+1 (105 x 50 m), míč vel. 5, branky 7,44×2,32 m)

Soutěž:

 • Hraje se dvoukolově, každý s každým
 • Při nerozhodném stavu se kopají penalty – 3 hráči
 • Za výhru 3 body, remíza 1 bod, výhra po penaltách 2 body, prohra 0 bodů
 • Poslední družstvo v součtu U12 + U13 ze Sportnect – Interligy sestupuje

O pořadí rozhoduje:

 • body
 • skóre
 • větší počet vstřelených branek
 • vzájemný zápas

Domácí družstvo:

 • zajistí rozhodčího (delegovaného asociací)
 • zdravotníka
 • zápis o utkání (pošle v elektronické podobě)

PROPOSITION

Number of teams: 12

Playing days: by teams agreement

Playing system: 1st round – contains 4 x triangles

Play time: 2 x 30 minutes (possibility to play at the same time)

Playground: grass – artificial grass

Referee: ensure home team (min. 1 referee)

Rozestavení:

 • U12  – 8 + 1 (70 x 50 m), ball size 4, goals 5×2 m
 • U13 – 10 + 1 (105 x 50 m), ball size 5, goals 7,44×2,32 m)

Competition:

 • played on 2 rounds each with each
 • in the tie state penalty kicking – 3 players
 • 3 points for a draw, 1 point for a draw, 2 points for a penalty, 0 points for a loss
 • the last team in the sum of U12 + U13 from Sportnect – Interleague descends

The order decides:

 • points
 • scores
 • more goals scored
 • match

Home team:

 • ensure the referee (delegated by the association)
 • medical staff
 • record of the match (sent in electronic form)